22.03.2023r. dzięki Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa oraz inicjatorce przedsięwzięcia i koordynatorce projektu – pani Mai Kozłowskiej, przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości webinar pt. „Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberświecie”. Webinar prowadziły specjalistki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach – psycholog i doradca zawodowy i edukacyjny – pani Beata Gędźba – Kaczmarek oraz oligofrenopedagog i nauczycielka języka polskiego z długoletnim stażem pracy w szkole – pani Magdalena Swobodzian. Moderatorem webinaru był pan Wiktor Sędkowski z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa.

Podczas webinaru omawiano zagadnienia związane z rodzajami cyberprzestępstw, cyberprzemocy i cyberzagrożeń, negatywne i niebezpieczne konsekwencje nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania Internetu i narzędzi cyfrowych oraz aspekty ochrony prawnej związane z sytuacjami doświadczania cyberprzemocy przez dzieci i młodzież. Przedstawiano także zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu uczniów obserwowane w szkole wynikające z nadmiernego używania telefonów i Internetu oraz możliwe sposoby zapobiegania cyberzagrożeniom i reagowania w sytuacjach, gdy dzieci i młodzież doświadczają cyberprzemocy.

W czasie transmisji webinaru na żywo panie mogły odpowiadać na pytania zadawane im poprzez czat. Na stronie naszej szkoły udostępniamy link do nagrania tego webinaru. Jeśli Państwu nasuną się jakieś pytania do naszych ekspertek, śmiało możecie je zadać poprzez e- dziennik lub bezpośrednio umówić się na konsultację, rozmowę czy poradę z naszymi specjalistkami, do czego serdecznie zachęcamy.

Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=jnYDNgxYqT4