Aktualnościgrupa ludzi

W dniach 27-28 lutego br., w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach, odbyły się zajęcia warsztatowe pn. „Uczuciometr”, zorganizowane dla uczniów klas IV – VIII w ramach projektu „Razem raźniej”.

Celem warsztatów było wyposażenie dzieci w umiejętność identyfikowania i nazywania emocji, rozumienia stanów emocjonalnych w jakich się znajdują i ich przyczyn (ze szczególnym uwzględnieniem złości i smutku), poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami i okazywania ich w sposób asertywny i akceptowalny.

 

Projekt „Razem raźniej” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.