Aktualnościgrupa ludzi

27 marca br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach odbyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zdrowia społecznego, emocjonalnego i psychicznego dzieci, realizowane w ramach projektu „Razem raźniej”.

Nauczyciele pracowali nad zagadnieniami szczegółowymi, takimi jak:

  • uzależnienia behawioralne oraz uzależnienia związane z używaniem substancji psychoaktywnych,
  • sposoby pracy w dzieckiem przejawiającym zaburzenia nastroju oraz zaburzenia współistniejące z depresją,
  • zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży,
  • profilaktyka zachowań ryzykownych – czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące w życiu dziecka.

 

Projekt „Razem raźniej” był finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.