TEMAT: „ZAWODY W BANKU CENTRALNYM”

 

Szesnastego marca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach w ramach pierwszego zadania trzeciej edycji ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” odbyła się lekcja z ekonomią, która łączyła ze sobą takie dziedziny i obszary, jak ekonomia i doradztwo zawodowe. Lekcja ta była zatytułowana „Zawody w Banku Centralnym”.

Zajęcia zostały poprowadzone przez biorącego udział w projekcie psychologa szkolnego i jednocześnie szkolnego doradcę zawodowego – panią Beatę Gędźbę – Kaczmarek w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, połączonego z prezentacją specyfiki zawodów w Banku Centralnym nie tylko przez uczniów klasy siódmej biorących udział w projekcie, ale także przy pomocy i wsparciu pozostałych uczniów tej klasy. W lekcji, w charakterze nie tylko widzów, ale także i zaangażowanych w zajęcia uczestników brali udział uczniowie klas: czwartej, piątej, szóstej i dwóch ósmych naszej szkoły.

Lekcję rozpoczęto od przypomnienia i wyjaśnienia nie wiedzącym tego jeszcze uczniom, czym jest projekt „Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego”. Przypomniano założenia poprzednich edycji i przedstawiono obowiązujący podczas trwania aktualnej, trzeciej edycji temat przewodni „Poznajemy Bank Centralny”. Ponadto przedstawiono wszystkim osoby, które w tym roku biorą udział w projekcie i przypomniano zasługi osób, które w ubiegłych latach dzięki swoim działaniom przyczyniły się do tego, że nasza szkoła nie tylko zasłużyła na miano Złotej Szkoły NBP, ale także otrzymała wyróżnienia zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji programu.

Ważnym etapem lekcji było wyjaśnienie uczniom, czym jest ekonomia i jaki jest zakres zainteresowań tej dziedziny. Równie ważne było wytłumaczenie uczniom tego,  czym jest polityka pieniężna i czym jest Bank Centralny, a także jakie są jego główne zadania i podstawowe funkcje oraz jakie są obszary działalności Narodowego Banku Polskiego i jakie organy tworzą najważniejszą instytucję finansową w naszym kraju. Omówiono przy tym zadania i rolę zarządu, rady polityki pieniężnej i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem spotkania było jednak wyjaśnienie uczniom, jakie zawody mogą wykonywać pracownicy i specjaliści zatrudnieni w Banku Centralnym oraz na czym polegają główne zadania, jakie oni wykonują i czym charakteryzuje się specyfika ich pracy.

Wśród omawianych podczas lekcji grup zawodów znalazły się między innymi takie stanowiska, jak ekonomiści, analitycy rynkowi, analitycy polityczni, specjaliści do spraw nadzoru bankowego, specjaliści do spraw technologii informacyjnych, specjaliści do spraw komunikacji, pracownicy działu operacji rynkowych, pracownicy działu rezerw, pracownicy działu polityki pieniężnej, a także pozostałe zawody, takie, jak między innymi asystenci, sekretarki, informatycy, pracownicy ochrony czy panie sprzątające.

Uczniowie klasy siódmej mieli przypisane role lub sami wybierali stanowiska, które chcą przedstawić na forum. Wcielali się w role pracowników i specjalistów NBP łącznie z tym, że przebierali się w stroje i posiadali atrybuty charakterystyczne dla danej roli. Opowiadali swoim koleżankom i kolegom na czym polega ich praca i jakie są ich zadania w Banku Centralnym. Musieli wcześniej zapoznać się z informacjami na ten temat i przygotować się do przedstawienia swojego zawodu. Sprawdzali również statystyki dotyczące zarobków na poszczególnych stanowiskach i zanim przedstawili, jak się one orientacyjnie kształtują, sądowali wśród uczniów pozostałych klas, jakie jest ich wyobrażenie na temat zadań i zarobków osób wykonujących konkretne zawody. Uczniowie, którzy byli aktywnymi słuchaczami lekcji mieli okazje podczas zajęć przedstawić swoje przypuszczenia i skonfrontować je z rzeczywistymi kwotami i funkcjami. Zadanie to bardzo ożywiło całą salę i bardzo podobało się uczniom.

Spotkanie okazało się być bardzo interesujące, zarówno dla ochotników biorących udział w projekcie, jak i dla wielu innych uczniów szkoły biorących udział
w zajęciach, którzy po raz pierwszy zetknęli się z pojęciami i zagadnieniami związanymi z ekonomią i instytucją Banku Centralnego. Wielu z nich miało również okazję po raz pierwszy usłyszeć na temat specyfiki różnych grup zawodów ekonomicznych. Uczniowie brali czynny udział w tej lekcji udzielając się na forum grupy i odpowiadając na pytania zadawane przez prowadzącą i uczniów przedstawiających poszczególne zawody.

Na zakończenie spotkania podziękowano uczniom zaangażowanym w przedstawianie zawodów w Banku Centralnym. Podziękowano także pozostałym uczniom za ich aktywny udział w zajęciach. Spotkanie zakończono zapowiedzią kolejnego zadania w ramach projektu opartego na debacie uczniowskiej i motywowaniem uczniów do aktywnego w niej udziału.

Lekcja spełniła swoją rolę, ponieważ z relacji zebranych od uczniów po zajęciach wynikało, że w nietypowy, ciekawy i aktywny sposób mieli oni okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat ekonomii i zawodów w Banku Centralnym.