Dnia 13 października 2022r. Szkolny Klub Wolontariatu działający w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach przystąpił do akcji edukacyjnej  UNICEF Polska „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki.” W ramach realizowanego projektu zostały pobrane przez szkolnego koordynatora materiały znajdujące się na stronie UNICEF, które wykorzystano podczas zajęć z uczniami. Na stronie szkoły umieszczono plakat z informacją na temat obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej, klimatycznej i ekonomicznej panującej w państwach znajdujących się w Rogu Afryki. Plakaty znalazły się także na drzwiach wejściowych do placówki. Dzieci obejrzały film o Rogu Afryki, pracowały z mapą, globusem, wykonały plakaty. Na zajęciach warsztatowych uczniowie tworzyli ciąg przyczynowo – skutkowy i zastanawiali się z czego wynika tak trudna sytuacja w tym rejonie? Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu zdecydowali o  przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy podczas Szkolnego Kiermaszu Świątecznego.  Zebrane darowizny w kwocie 159 zł zostały wpłacone na konto Akcji „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki” w dniu 14 grudnia 2022r.

Koordynator:

Gabriela Sygulka