9 grudnia br., w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach odbyły się zajęcia warsztatowe pn. „Świadomi siebie”, zorganizowane dla uczniów klas IV – VIII w ramach projektu „Razem raźniej”.

Celem warsztatów było:

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat procesów poznawczych i myślowych,
  • poprawa umiejętności koncentracji i zapamiętywania,
  • wydłużenie czasu trwania koncentracji i spostrzegania dziecka,
  • zwiększenie uważności w środowisku szkolnym i domowym,
  • rozwijanie wiary we własne możliwości i akceptacja siebie oraz poprawa motywacji
    do działania i efektywności nauki.

W trakcie warsztatów uczniowie poznali przyczyny mniej efektywnej pracy mózgu, nauczyli się rozpoznawać i eliminować dystraktory oraz lepiej organizować swoje stanowisko pracy, a także zdobyli wiedzę na temat zalet płynących z praktykowania uważności i ćwiczenia pamięci.

Projekt „Razem raźniej” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.