plakat

1.    9.00 przedstawienie harmonogramu Rajdu Bożonarodzeniowego uczniom oraz nauczycielom. Pogadanka tematyczna z pracownikiem Lasów Państwowych Panem Adamem Janickim, omówienie celu spotkania. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa pieszych na drogach publicznych.

2.    930 wyjście spod budynku szkoły, przemarsz do lasu wzdłuż ulic:    Opolska, Kościelna, dotarcie do lasu (2, 7 km), czas przejścia: około 30 min.

3.    1000-1015 rozpoczęcie działań;    wskazanie wyznaczonych miejsc przez leśnika, ustrojenie ustalonych drzewek (każda klasa stroi jedno drzewko).

4.    1100 zbiórka przy namiocie Nadleśnictwa, poczęstunek (ciepła herbata i pierniki).

5.    1130 podsumowanie akcji, przemarsz do szkoły tą samą trasą.

6.    1200 powrót do szkoły, przerwa obiadowa, kolejne lekcje wg planu.

 

Informacje dodatkowe dla wychowawców i rodziców:

  • Na dzień przed rajdem (tj. 20.12.22r.) przygotowujemy naturalne okazy, którymi ozdobimy w lesie drzewka dla zwierząt. Można wykorzystać: warzywa (marchew, buraki, pietruszka, ziemniaki), owoce (jabłka, gruszki,    orzechy, suszone owoce), kolby kukurydzy i siano. Nasze naturalne „ozdoby” będziemy zawieszać na choince w lesie, dlatego należy zamocować je na sznurku (można zrobić łańcuchy np. z suszonych owoców, siana). Ozdoby pakujemy do plecaków, które uczniowie zabiorą z sobą do lasu.
  • Zabieramy ze sobą karimaty (3- 4 sztuki na klasę), aby móc później usiąść na nich w celu odpoczynku i napicia się herbaty.
  • Przypominamy uczniom o odpowiednim ubiorze (ciepła odzież, kurtka, czapka, szalik, rękawiczki, odpowiednie buty).

 

 

Projekt

 Rajd Bożonarodzeniowy „Choinka dla zwierząt”

Data:    21.12. 2022 r.

Cele szczegółowe:

Celem rajdu jest zainspirowanie uczniów do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, uwrażliwianie na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresie zimy. Zamysłem projektu jest budowanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia, integracja zespołu szkolnego poprzez realizowanie wspólnej akcji. Celem działań jest ukazanie uczniom sposobu aktywnego spędzania czasu, połączone z obserwacją, poznawaniem roślin, zwierząt żyjących w lesie, a także kształtowanie zdrowego stylu życia-    przebywanie na łonie przyrody. Organizacja akcji oparta jest o podstawę programową dla klas 1-3, jak również dla klas 4-8.    Włączanie uczniów do działań proekologicznych powinno zyskać duże uznanie w środowisku lokalnym, jest to również swoista forma promocji szkoły. Dzięki realizacji tak oryginalnego zadania, jakiego jeszcze nie było na terenie Gminy Łubniany, można stworzyć nową tradycję, która będzie realizowana w każdym roku szkolnym tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Plan działania :

Punktem docelowym jest pobliski las w Łubnianch, po ówczesnym przemarszu uczniów. (Szczegółowy przebieg rajdu zostanie opracowany i wcześniej przedstawiony uczestnikom). Każda klasa PSP w Łubnianch wraz z wychowawcami będzie miała za zadanie ozdobić jedno drzewko w lesie- wykorzystując do tego naturalne okazy (marchew, jabłka, orzechy, pomarańcze, kolby z kukurydzą itp). Drzewko ma przypominać „ustrojoną choinkę „, ale docelowo naturalne ozdoby bedą stanowiły pokarm dla zwierząt, który w okresie zimowym jest dla nich trudny do zdobycia. Po wykonaniu zadania uczniowie wezmą udział w krótkiej lekcji przyrodniczej z leśnikiem, a także napiją się ciepłej herbaty oraz zjedzą pierniczki. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, spotkanie przybierze charakter „szkolnej wigilii w terenie”, gdzie będzie czas na życzenia, miłą i serdeczną atmosferę, która wprawi nas w nastrój zbliżających się Świąt. Założeniem akcji jest    także zbudowanie atmosfery wspólnoty, życzliwości, rozbudzenie uczuć chęci niesienia pomocy innym, w tym także uwrażliwiania na potrzeby zwierząt. Po spotkaniu nastąpi powrót uczniów do szkoły.

Organizacja:

Organizator: Justyna Janicka

Współpraca: Nadleśnictwo Kup

Koszty: dofinansowanie  przez Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Kup .

Inne potrzeby:

  • Organizacja termosów i kubków z ciepłą herbatą.
  • Zbiorka w klasach (dzień przed ) naturalnych okazów i przygotowanie ich do zawieszenia.
  • Organizacja karimat aby móc odpocząć przy poczęstunku.

Realizacja wspólnego szlachetnego celu może przynieść więcej pozytywnych skutków niz oczekujemy.