29 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach, odbyły się zajęcia warsztatowe z dekorowania pierników, które poprowadziła firma Opolskie Lukrowane Fantazje.

Celem warsztatów była poprawa współdziałania zmysłów na rzecz harmonijnego rozwoju i optymalnego funkcjonowania dzieci w otaczającym ich świecie, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, rozwijanie sprawności ruchowej dłoni i palców, a także poprawa koncentracji uwagi i wytrwałości zadaniowej dzieci.

Podczas warsztatów uczniowie lukrowali pierniki o różnych formach i kształtach, konstruowali domki z piernika, na których następnie wykonywali zdobienia, a także wysłuchali praktycznych rad prowadzących oraz nabyli umiejętność posługiwania się sprzętem cukierniczym.

W trakcie zajęć uczniowie słuchali kolęd, a dodatkowych wrażeń sensorycznych dostarczyły im zapalone świece zapachowe.

Warsztaty były jednym z zadań zaplanowanych w projekcie edukacyjnym dotyczącym stymulowania rozwoju procesów integracji sensorycznej wśród uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, koordynowanym przez p. Jolantę Filę.