AktualnościLaboratoria przyszłościsprzęt

Wraz z początkiem września została przygotowana do oddania pracownia, której wyposażenie zostało zakupione ze środków rządowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach  Programu Laboratoria Przyszłości. Szkoły otrzymały  od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego mającego służyć rozwojowi umiejętności praktycznych wśród uczniów. Nasza szkoła otrzymała 60 000  zł na zakup różnorodnych sprzętów oraz pomocy technicznych, które stanowią wyposażenie dla nowej pracowni łączącej funkcje naukowe z praktycznymi. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego, które szkoły są zobowiązane posiadać w swojej bazie wyposażenia oraz dodatkowego, które mogło być kompletowane przez szkołę w zależności od jej aktualnych oraz przyszłych potrzeb. Nowa pracownia łączy w sobie wiele funkcji między innymi z zakresu techniki, nauk przyrodniczych i informatyki. Młodzież zainteresowana elektroniką i elektryką, może programować roboty, konstruować układy elektroniczne oraz uczyć się używać lutownicy,. Na szczególnych uwagę zasługuję wyposażenie pracowni w drukarkę 3D. zakupiony został sprzęt audio- wideo wraz z mikrofonem. Zgromadzony sprzęt może być wykorzystywany nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym świetlicowych, rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów.