Aktualnościgrupa ludzi

24 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach odbyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące skutecznej komunikacji w nurcie NVC – Porozumienia bez Przemocy, realizowane w ramach projektu „Razem raźniej”.

Nauczyciele pracowali nad zagadnieniami szczegółowymi, takimi jak:

  • rozwijanie umiejętności komunikowania się i rozumienia uczniów,
  • pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi uczuciami,
  • wyznaczanie granic, określanie zasad i egzekwowanie wymagań,
  • zachęcanie uczniów do samodzielności i współpracy.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez rozwijanie umiejętności diagnozowania stanów emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz ich potrzeb.

 

Projekt „Razem raźniej” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.