7 października odbył się Powiatowy konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej, w Niemodlinie, którego organizatorem  jest Ośrodek Kultury. W konkursie uczestniczyli uczniowie klasy V z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach: Laura Matyschok oraz Leon Langosz. Jury po wysłuchaniu dziewiętnastu recytatorów w kategorii klas IV-VI postanowiło przyznać osiem nagród, w tym trzy Wyróżnienia, z których jedno otrzymał Leon Langosz. Uczniowie do występów przygotowywali się pod opieką pani Jolanty Begińskiej, nauczycielki języka polskiego.