25.10.2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim – asp. sztab. Krzysztofem Załuskim zorganizowane dla rodziców klasy siódmej i klas ósmych z zakresu profilaktyki uzależnień.

Spotkanie to poświęcone było przedstawieniu rodzicom i omówieniu substancji psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy), do których młodzieży ma niestety aktualnie coraz większy dostęp.

Goszczący w naszej szkole funkcjonariusz miał ze sobą walizkę, w której znajdowały się udostępnione rodzicom do wglądu materiały poglądowe. Rodzice mogli zobaczyć między innymi, jak wyglądają poszczególne narkotyki oraz jakich sprzętów i akcesoriów używa się do ich przyjmowania, a także do przechowywania i ukrywania.

Rodzice podczas spotkania dowiedzieli się również jak działają poszczególne substancje psychoaktywne na organizm człowieka i jakie wywołują zmiany w zachowaniu i wyglądzie. Rozmawiano również na temat tego, jakie czynniki ze strony środowiska rodzinnego pozwolą w większym stopniu chronić młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Do spotkania zorganizowanego przez panią Dyrektor – Wiesławę Palt doszło z inicjatywy pani Benity Grelich – Romanowskiej, mamy ucznia klasy siódmej. W czasie spotkania, oprócz pani Dyrektor, funkcjonariusza Policji i rodziców obecne były również specjalistki z naszej szkoły: pani psycholog – Beata Gędźba – Kaczmarek, która podczas spotkania również dzieliła się swoją wiedzą z rodzicami na temat omawianych zagadnień oraz pani pedagog specjalna – pani Jolanta Fila. Obie panie były dostępne dla rodziców po spotkaniu, w razie ewentualnej potrzeby konsultacji czy porady ze strony rodziców.

Serdecznie dziękujemy asp. sztab. Krzysztofowi Załuskiemu za przeprowadzenie warsztatów oraz pani Benicie Grelich – Romanowskiej za zaangażowaną postawę w życie szkoły, działalność profilaktyczną i dbałość o nasze wspólne szkolne sprawy 😊