Aktualnościzdjęcie grupowe

26 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach, odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII i VIII, z mediatorem sądowym – p. Benitą Grelich-Romanowską, reprezentującą Kancelarię Mediacji Sądowych & Pozasądowych Progress,
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się czym jest mediacja, jakie korzyści wynikają ze stosowania mediacji, poznali podstawowe zasady mediacji, jako metody polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów,  a także zdobyli wiedzę na temat możliwości zastosowania mediacji w relacjach rówieśniczych.

Mamy nadzieję, że udział w warsztatach, zainspiruje naszą młodzież do rozstrzygania konfliktów i sporów rówieśniczych w sposób pozbawiony przemocy, a także przyczyni się do poprawy komunikacji i odbudowy relacji pomiędzy uczniami.