Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 organizacja rozpoczęcia roku szkolnego uwzględnia wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego m.in.:

  1. Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną .
  2. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie:
    a) uczniowie klasy I i IV przychodzą do szkoły o godzinie 9.00 udając się bezpośrednio do sali gimnastycznej na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 oraz na spotkanie z wychowawcą.
  • rodzice uczniów kl. I dostarczają „Tyty” ( rogi obfitości ) do szkoły dnia 31.08.2021r podpisane, na życzenie rodziców może być fotograf zaproszony przez zainteresowanych.b) uczniowie klas II – VIII przychodzą do szkoły o godzinie 10.00, udając się bezpośrednio do wyznaczonych klas na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz na spotkanie z wychowawcą.

tabela

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt