Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 organizacja zakończenia roku szkolnego uwzględnia wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego m.in.:

 

  1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną .
  2. Zakończenie roku szkolnego odbywa się w III turach
  3. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie :

tabela4. Na prośbę rodziców w zakończeniu roku szkolnego może uczestniczyć jeden fotograf, którego wybiorą poszczególne grupy.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt