Aktualnościzielona klasa

28.05.2022r. odbyło się otwarcie “zielonej klasy” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach. Projekt został zrealizowany dzięki grantowi w wysokości 10 000 zł, który szkoła wygrała w największym programie grantowym Fundacji Orlen pt. “Moje miejsce na Ziemi”. Na uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu został zaproszony Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak, sołtysi, radni gminy, rodzice, nauczyciele i dzieci. Projekt podsumowała pani Magdalena Swobodzian – koordynatorka, a następnie goście mieli przyjemność obejrzeć muzyczno-taneczne występy dzieci, do których przygotowała je pani Beata Gędźba-Kaczmarek. Całość spotkania dopełniała dekoracja wykonana w zielono-czerwonych barwach, przygotowana przez panią Małgorzatę Sygulkę-Dunat, panią Ewę Rakszawę i panią Magdalenę Swobodzian. Zieleń symbolizowała “zieloną klasę”, a czerwień “kolor sponsora”. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała pani Dyrektor Wiesława Palt.

Część oficjalna zakończyła się przecięciem zielonej wstęgi przez panią dyrektor, wójta, nauczyciela i ucznia. Zielony zakątek od razu przyciągnął mieszkańców Łubnian. Oglądali, dopytywali, leżeli i korzystali z biblioteki na powietrzu. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.

Od tej pory z “zielonego zaplecza” mogą korzystać uczniowie oraz mieszkańcy Łubnian. Tutaj będą się odbywały lekcje na łonie natury, prowadzone wg nowych metod. Uczniowie mają do dyspozycji ciekawe propozycje książkowe, laptopy i przede wszystkim świeże powietrze, co bardziej pozwoli im się skupić i zdobywać wiedzę, niż na tradycyjnych lekcjach w ławkach.

“Zielony Backstage” stworzyli uczniowie z klasy szóstej oraz z klasy czwartej z pomocą rodziców i nauczycieli.

 

Magdalena Swobodzian