Aktualnościzdjęcie grupowe

W piątek, 1 kwietnia, odbyła się XXIX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” w Łambinowicach, w której uczestniczyli uczniowie klasy IV z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, Laura Matyschok, Leon Langosz i Jakub Romanowski.  Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół z województwa opolskiego.

Celem konkursu jest między innymi rozwijanie i pogłębianie wiedzy historycznej z uwzględnieniem popularyzacji tematyki jenieckiej oraz kultywowanie sztuki żywego słowa. Organizatorami konkursu jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Łącznie w konkursie wzięło udział 46 uczniów, a przesłuchania odbywały się w trzech grupach wiekowych: 10–12 lat, 13–15 lat i 16–19 lat.

Recytatorzy z Łubnian uczestniczyli w kategorii wiekowej 10–12 lat, w której brało udział 19 uczestników, a oceniało ich Jury, w osobach Ludmiły Małgorzaty Sobolewskiej, Iwony Ratajczak oraz Leszka Malca.

Warunkiem udziału w wydarzeniu było zaprezentowanie przez recytatora dwóch utworów poetyckich.

Podkreślając wysoki poziom recytacji uczestników spotkania, Jury uhonorowało Jakuba Romanowskiego przyznając mu WYRÓŻNIENIE.

Jest to duże osiągnięcie Jakuba, ponieważ dopiero rozpoczyna przygodę z recytacją, a w konkursie (w każdej kategorii wiekowej liczącej nie mniej niż dziesięć osób), mogą być wyłonione tylko cztery nagradzane miejsca. I choć pozostali recytatorzy, Laura i Leon również zasłużyli na nagrody, to w tym konkursie zwycięzca może być tylko jeden…

Uczniów przygotowywała do konkursu nauczycielka Jolanta Begińska.