AktualnościUAgrafika

Ukraińskie ministerstwo edukacji i nauki we współpracy z Google otworzyło specjalną platformę, na której uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki.

Ministerstwo wraz z Google Ukraine stworzyło pewnego rodzaju „ogólnonarodowy plan lekcji”.

Korzystać z niego będą mogli chętni uczniowie z Polski, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach. Na platformie będą znajdowały się interaktywne materiały, takie jak cyfrowe podręczniki, lekcje online i inne.

Platformę do nauki zdalnej można znaleźć pod adresem mon.gov.ua.

Na stronie znajduje się już plan lekcji dla poszczególnych klas w języku ukraińskim oraz linki do lekcji. Nie ma konieczności logowania się ani rejestrowania, wystarczy wybrać lekcję, która akurat powinna się odbywać, aby wziąć w niej udział.

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

 

Link do strony z wersjami podręczników online – Електронні версії підручників:

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

 

 

Tłumaczenie informacji ze strony Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy: 

 

Aby zapobiec nieodwracalnym stratom w edukacji, od 14 marca proces edukacyjny w większości regionów zostanie wznowiony. Odbędzie się on z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. Dla wygody organizowania tego procesu dla dużej liczby dzieci, w szczególności ewakuowanych, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, wraz z Google Ukraine, stworzyło ogólnoukraiński harmonogram online.

„W najtrudniejszym dla kraju czasie, wraz z naszymi partnerami, połączyliśmy wszystkie siły i zasoby, aby każdy miał dostęp do procesu edukacyjnego. Teraz zaleciliśmy rozpoczęcie szkolenia w formacie na odległość i przygotowaliśmy do tego pewne narzędzia „- powiedział minister edukacji i nauki Сергій Шкарлет.

 

Interaktywny harmonogram zawiera linki do materiałów z różnych zasobów (Ogólnoukraińska Szkoła Online, lekcje telewizyjne, podręczniki itp.) dla przedmiotów zgodnie z kalendarzem-planowaniem tematycznym.

Harmonogram online realizowany jest w oparciu o interaktywny kalendarz Google, do którego każdy będzie miał dostęp w czasie rzeczywistym. Harmonogram przeznaczony jest dla uczniów klas 1-11. Każdy może korzystać ze szkoły, która zawiera samouczki wideo, notatki, zadania testowe, znajduje się Biuro Nauczyciela, które może zdalnie utrzymywać kontakt z uczniem i dla którego  opracowywana jest aplikacja mobilna.

W wielu regionach nadal nie ma wystarczającej jakości komunikacji i dostępu do Internetu. Dlatego, aby proces edukacyjny odbył się, wraz z Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy i partnerami, od poniedziałku w ukraińskiej telewizji zostanie uruchomiona transmisja lekcji dla klas 5-11. Harmonogram zajęć zostanie opublikowany na oficjalnych kanałach Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także na kanałach telewizyjnych.

Ponadto lekcje będą dostępne na MEGOGO, wideo 1 + 1, Kyivstar TV TV TV.

Odniesienie.

Ogólnoukraińska szkoła internetowa jest platformą do nauki na odległość i mieszanej uczniów klas 5-11 oraz wsparcia metodologicznego nauczycieli. Platforma zawiera samouczki wideo, testy i materiały do samodzielnej pracy w 18 głównych tematach  .

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СТВОРИЛО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОНЛАЙН РОЗКЛАД ДЛЯ УЧНІВ

 

Щоб не допустити незворотних втрат у освіті, уже з 14 березня освітній процес у більшості регіонів буде відновлений. Він буде проходити з використанням технологій дистанційного навчання. Для зручності організації цього процесу для великої кількості дітей, зокрема евакуйованих, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

„У найскладніший для країни час ми спільно з партнерами об’єднали всі сили та ресурси, щоб кожен мав доступ до освітнього процесу. Наразі ми рекомендували розпочати навчання у дистанційному форматі й підготували для цього певні інструменти”, – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

 

Інтерактивний розклад містить посилання на матеріали з різних ресурсів (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо) для предметів згідно з календарно-тематичним плануванням.

Онлайн-розклад реалізується на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в режимі реального часу матимуть доступ усі охочі. Розклад розроблено для учнів 1-11 класів. Усі бажаючі можуть використовувати ВШО, де містяться відеоуроки, конспекти, тестові завдання, є Кабінет вчителя, який дистанційно може тримати зв’язок з учнем, а також для якої розроблено мобільний застосунок.

У багатьох регіонах все ще залишається недостатньо якісний зв’язок та доступ до інтернету. Саме тому, аби все ж таки освітній процес відбувався, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та партнерами з понеділка на українському телебаченні буде запущено трансляцію уроків для 5-11 класів. Розклад занять буде оприлюднено на офіційних каналах МОН, а також на ТБ-каналах.

Крім того, уроки будуть доступні на ТВ-платфомах MEGOGO1+1 videoКиївстар ТБ.

Довідково.

Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів. Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів. Освітні матеріали платформи використовують у 122 країнах світу.