Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26  stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022)

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach informuje, że:

  1. Zgodnie z rozporządzeniem od 27 stycznia 2022r. naukę stacjonarną kontynuować będą uczniowie z klas I-IV,
  2. Uczniowie klas V, VI, VII, VIII przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych tj. do 27 lutego 2022r
  3. ferie zimowe obowiązują od 31 stycznia do 13 lutego 2022r,
  4. od 27 stycznia do 27 lutego 2022r. zajęcia w kl. V-VIII będą prowadzone w systemie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, za pomocą aplikacji Microssoft Teams,
  5. zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów odbywają się w formie stacjonarnej na terenie placówki lub zdalnie, po wcześniejszym porozumieniu z rodzicem i uczniem,
  6. na wniosek rodzica lub ucznia organizowane będą konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów kl. VIII ab przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, korzystanie z konsultacji jest dobrowolne,
  7. konkursy, olimpiady i turnieje odbywają się zgodnie z harmonogramem po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów,
  8. godziny pracy pedagoga, psychologa, świetlicy i biblioteki bez zmian,
  9. istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego.

Z poważaniem

Wiesława Palt

Dyrektor Szkoły