AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301)

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach informuje, że:

  • od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w kl. I-VIII będą prowadzone w systemie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
  • zajęcia w kl. I-VIII prowadzone będą za pomocą aplikacji Microssoft Teams,
  • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów odbywają się w formie stacjonarnej na terenie placówki,
  • uczniom kl. I-III, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła na wniosek rodzica ucznia zapewnia opiekę świetlicową realizując zajęcia z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły,
  • na wniosek rodzica lub ucznia organizowane będą konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów kl. VIII ab przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, korzystanie z konsultacji jest dobrowolne,
  • konkursy, olimpiady i turnieje odbywają się zgodnie z harmonogramem po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów,
  • godziny pracy pedagoga, psychologa i biblioteki bez zmian,
  • godziny pracy świetlicy ulegają zmianie

Poniedziałek 7.00 – 16.00

Wtorek          7.00 – 17.00

Środa             7.00 – 16.00

Czwartek       7.00 – 17.00

Piątek            7.00 -16.00

  • konsultacje zaplanowane na 20 grudnia 2021r. będą również prowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams, po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą klasy,
  • istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego.

 

 

Z poważaniem

Wiesława Palt

Dyrektor Szkoły