Aktualnościbukiet róż

 „Nauczyciel i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne;
 żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej.”

JONATHAN EDWARDS

Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Drodzy  Nauczyciele, w tym szczególnym dniu, doceniając Państwa wysiłek,  życzę pięknych i szlachetnych pomysłów, cierpliwości i wrażliwości, aby praca była powodem
do dumy i poczucia dobrze spełnionej misji.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za zaangażowanie w codzienną pracę dydaktyczno

– wychowawczą, skuteczność w działaniu oraz liczne sukcesy odniesione w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Wierzę, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie, przez resztę swojego życia będą korzystać te i kolejne pokolenia wychowanków.

Dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie mogą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata oraz rozwijać swoje różnorodne zainteresowania.

Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za ich wkład w życie szkoły.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym. Cieszę się razem z Państwem,
że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została wyróżniona.

Życzę dalszych sukcesów i ciągłego rozwoju w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wam drodzy Uczniowie życzę, abyście w każdym Nauczycielu dostrzegli tę iskrę pasji, którą będziecie naśladować.

 

Z wyrazami szacunku

Wiesława Palt

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

 

Łubniany, 14.10.2021 r