Aktualnościgrupa ludzi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej co roku na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) wybranym nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły przyznawane są nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Z tej okazji odwołana w zeszłym roku z uwagi na stan pandemii uroczystość wręczenia medali i odznaczeń za 2020 rok odbyła się 21.09.2021r. w Nysie. Uroczystość uświetniona została przez obecność Opolskiego Kuratora Oświaty – pana Michała Sieka oraz Wojewodę Opolskiego – pana Sławomira Kłosowskiego.  Wśród nauczycieli wyróżniających się swoją pracą odznaczono dwóch nauczycieli z naszej szkoły. Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymał pan Norbert Dreier, natomiast Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymał pan Dariusz Palt.

Ponadto 18.10.2021r. w Brzeskim Centrum Kultury odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali i nagród resortowych za 2021 rok. Nagrody i medale wręczał osobiście Opolski Kurator Oświaty – pan Michał Siek. Oprócz nagrodzonych nauczycieli z województwa opolskiego i Pana Kuratora na uroczystości obecny był również pan Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski oraz pan Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, a także Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury. Wśród odznaczonych za 2021 rok pedagogów z województwa opolskiego znalazło się aż sześć pań ze szkoły w Łubnianach. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki otrzymały pani Jolanta Begińska oraz pani Bożena Morawska – Jednoróg, natomiast Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowane zostały panie: Jolanta Koj, Małgorzata Sygulka – Dunat, Magdalena Swobodzian oraz  Beata Gędźba – Kaczmarek.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym pedagogom z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach i życzymy im dalszych sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.