AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni Państwo!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zaprasza na spotkania z rodzicami dnia 9 września 2021r o godz. 17.00  zgodnie z harmonogramem.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja  zebrań z rodzicami uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:

 

  1. Na zebranie z rodzicami może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Rodzic nie może przyjść na zebranie z rodzicami jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
  4. Po wejściu do szkoły rodzice dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym, wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami i wyjściami, udają się do wyznaczonych sal.

tabela

  1. Należy unikać tworzenia się grup rodziców przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz po jego zakończeniu.
  2. Po zakończeniu spotkania należy opuścić szkołę wyznaczonym wyjściem, pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego odstępu i nie gromadzić się przed nią.
  3. Po spotkaniach z wychowawcami około godz. 18.00 spotkanie Rady Rodziców w świetlicy szkolnej.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt