AktualnościEuropejski Dzień Języków

Od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską ogłoszono obchody Europejskiego Dnia Języków, który przypada na dzień 26 września (każdego roku). Dzień ten ma za zadanie podkreślić wagę, rolę i znaczenie nauki języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. Istnieje ponad 200 języków europejskich oraz wiele innych, używanych przez obywateli pochodzących z pozostałych kontynentów. To ważne dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości, dlatego we wrześniu mieszkańcy starego kontynentu uczestniczą w tym święcie, biorąc udział w licznych imprezach kulturalnych.

W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę Europejskiego Dnia Języków, dlatego jest to szczególny rok dla celebracji tego wydarzenia. Przy tej okazji do 800 milionów Europejczyków z 47 państw kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

Rada Europy podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy wierząc, że różnorodność językowa wzbogaca kulturowo nasz kontynent i umożliwia osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami.

W naszej szkole używamy aż czterech języków: języka polskiego, śląskiego, angielskiego i niemieckiego, zatem śmiało możemy poszczycić się tym, iż różnorodność językowa w naszym środowisku szkolnym nie jest nam obca. Z uwagi na to wydarzenie chciałabym życzyć wszystkim Uczniom, aby mogli z łatwością utrwalać poznane obcojęzyczne słowa i przyswajać bez trudu nowe umiejętności językowe. Powodzenia /Good luck/ Viel Glück – Wasza Pani Psycholog :).