AktualnościLogo PSP w Łubnianach

 Komunikat

zawieszenie zajęć stacjonarnych do 25 kwietnia 2021r.

dla uczniów klas I-VIII

Do 25 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna w szkołach podstawowy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 701).

 

  1. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność, nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

 

  1. Opieka w świetlicy szkolnej

 

Od poniedziałku, 22 marca 2021r. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz zajęcia zdalne dla uczniów kl. I-III, których rodzice są  bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19.

Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

  1. Konsultacje dla ósmoklasistów

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas ósmych na wniosek rodzica będą zorganizowane w szkole konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób, z przedmiotów egzaminacyjnych ( j. polski, j. angielski, matematyka).

  1. Zajęcia sportowe w szkołach

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

 

                                                                                                    Wiesława Palt

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

Załączniki:

  1. Wniosek na świetlicę (do pobrania w dziale „Rodzice”)