AktualnościLogo PSP w Łubnianach

                                                      !! Ważny Komunikat !!

 

 

                                                               Komunikat

                             zawieszenie zajęć stacjonarnych do 11 kwietnia 2021r.

                                                      dla uczniów klas I-VIII

 

 

 

  1. Od poniedziałku 22 marca 2021r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów kl.

 I-III szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

  1. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność, nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

 

  1. Opieka w świetlicy szkolnej

 

Od poniedziałku, 22 marca 2021r. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz zajęcia zdalne dla uczniów kl. I-III, których rodzice są  bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19.

Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

  1. Konsultacje dla ósmoklasistów

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas ósmych na wniosek rodzica będą zorganizowane w szkole konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób, z przedmiotów egzaminacyjnych ( j. polski, j. angielski, matematyka).

 

 

                                                                                                    Wiesława Palt

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

 

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek na świetlicę

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19