AktualnościLogo PSP w Łubnianach

W dniach  09 – 10 – 11. 02. 2021r. / wtorekśrodaczwartek /
klasa VIII – pisze  próbny  egzamin  ósmoklasisty  w szkole

(Ze względu na nie otrzymanie testów przez wydawnictwo termin próbnych egzaminów może ulec zmianie)

 

 • Klasy: I – VII mają  zajęcia  zgodnie  z  planem  lekcji
 • Dla klas I – III są zmiany w przydziale sal lekcyjnych na lekcję 1-2-3 we wtorek i środę ( w- f  w salach lekcyjnych lub spacer);
 • Dla klas I – III w czwartek lekcja 1-2-3 wyłączona część korytarza na I piętrze  przy sali nr 8 i 10
 • Na 4 godz. lekcyjnej w kl. VIII nauczyciel rozpoczyna lekcję na TEAMS zgodnie z planem.

Uczniowie  klasy  ósmej:  

 1. Nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Mogą przyjść na egzamin wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Korzystają z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopis  z  czarnym  tuszem  (+ 1 zapasowy ),   dodatkowo  na  egzamin  z  matematyki  linijkę.   Nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.     Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 5. Mają zakaz gromadzenia się w grupach, np. przed wejściem do szkoły, po egzaminie aby podzielić się między sobą wrażeniami. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu ( dodatkowa maseczka do zmiany).
 7. Mają legitymację  uczniowską  ważną   na  rok  szkolny  2020 / 2021     ( ewentualnie  podbić  w  sekretariacie).
 8. Nie wnoszą  do sali  urządzeń  telekomunikacyjnych   lub  zostawiają  w opisanym worku foliowym do pudełka postawionego na stoliku
 9. Na salę mogą wnieść małą butelkę wody mineralnej.
 10. Mają:
  1. obowiązek zakrywania ust i nosa:
   • do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
   • każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
   • kiedy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  2. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi podczas trwania egzaminu,
  3. zakaz dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  4. obowiązek przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),
 11. Wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej   –  od 7:50
  1. na podwórku przestrzegają odstępu między uczniami min. 1,5 m
  2. przy wejściu do szkoły pracownik obsługi mierzy temperaturę ciała ucznia
  3. po wejściu do szkoły we wtorek i środę uczeń:

–   zdejmuje wierzchnie okrycie i wiesza na wieszaku obok sali gimnastycznej, zakłada obuwie zmienne, (w czwartek szafki obok s.10 )

–   dezynfekuje  ręce

–   oddaje w opisanym worku foliowym do pudełka postawionego na stoliku np. telefon, dokumenty

 1. przed wejściem na salę – przewodniczący zespołu nadzorującego :

–  losuje numerek stolika dla ucznia i wpisuje na kartkę

–  przekazuje uczniowi zalaminowany identyfikator

 

tabele z godzinami