AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek, zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, a także wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie..

Inne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu

Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów

Od 1 lutego nadal  można organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, możemy zorganizować zajęcia w formie stacjonarnej w szkole, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez rodzica.

Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

W szkole będą zorganizowane, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

Powyższe rozwiązania wchodzą w życie 1 lutego 2021 r na podstawie rozporządzenia  MEiN

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

W dalszym ciągu jest prowadzona działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dla uczniów klas ósmych  szkoła organizuje konsultacje indywidualne lub w małych grupach po wcześniejszym złożeniu deklaracji chęci udziału.