AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Państwa szkoła znalazła się wśród placówek, do których już wkrótce Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekaże tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekaże Państwu „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” (dalej SPM), składający się z zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.

Dostawy „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE” będą realizowane zgodnie z procedurą opisaną w załączeniu przez Wykonawcę Comtex Sp. z o.o. Sp. k., w formie przesyłek kurierskich, zawierających komplet dostarczanych urządzeń oraz dokumentów, tj.:

  • 25 zestawów z tabletami Huawei MediaPad 5;
  • Protokół odbioru Pakietu Multimedialnego;
  • Oświadczenie szkoły dotyczące otrzymanego „Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE”;

Powyższe dokumenty zostaną dostarczone w 3 egzemplarzach – po jednym dla szkoły, dla Wykonawcy i dla NASK PIB. Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł brutto).

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Zachęcamy Państwa do korzystania z platformy edukacyjnej OSE IT Szkoła (https://it-szkola.edu.pl/), gdzie znajduje się blisko 200 kursów e-learningowych dla uczniów i nauczycieli w kilkunastu kategoriach tematycznych. Jesteśmy pewni, że zapoznawanie się z tymi materiałami ułatwią i uprzyjemnią „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół OSE