AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im Powstańców Śląskich w Łubnianach składa słowa uznania nauczycielom, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych podczas zdalnego nauczania.

Dziękuję za podejmowanie nowych działań podczas nauki na odległość, dbanie o dobrą organizację czasu pracy. Wszystko to miało wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami i uczniami nauka na odległość w naszej szkole przebiegała sprawnie i bez większych problemów.

Dziękuję uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc oraz zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, rozwijaniu swoich zdolności i talentów.

Podziękowania składam również pracownikom administracyjnym szkoły za rzetelne i uczciwe wykonywanie obowiązków. Pragnę wyrazić słowa uznania Radzie Rodziców oraz pozostałym Rodzicom, że w tym trudnym czasie byli blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Absolwentom naszej szkoły życzę, aby zdobyte doświadczenia dodały odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.

Mijający rok szkolny był dużym wyzwaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim za wspaniałą  i owocną współpracę.

Wszystkim życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego odpoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Podsumowanie całorocznej pracy:

 • 17 uczniów ukończyło szkołę podstawową, w tym 9 uczniów z wyróżnieniem i nagrodą książkową, 2 osoby ukończyły szkołę otrzymując nagrodę książkową, 6 osób ukończyło szkołę podstawowa;
 • 141 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy;
 • 52 osoby otrzymały świadectwa z wyróżnieniem;
 • 49 osób w klasach 1-3 otrzymało nagrody książkowe;
 • 61 osób w klasie IV-VII otrzymało nagrody książkowe;
 • 27 osób otrzymało Nagrodę Dyrektora Szkoły;
 • 21 osób otrzymało stypendia za wyniki w nauce za II semestr;
 • 8 osób otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe za II semestr;
 • 5 osób otrzymało stypendium Wójta Gminy Łubniany.

Nagrody Wójta Gminy Łubniany w kategorii:

 • szczególne osiągnięcia sportowe drużynowe otrzymała drużyna chłopców i drużyna dziewcząt;
 • szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe otrzymał 1 uczennica;
 • szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne otrzymała 1 uczennica;
 • promocja gminy otrzymał 1 uczeń;
 • 46 osób otrzymało statuetki w klasyfikacji na „Najlepszego Ucznia – Sportowca”;
 • 2 osoby otrzymały nagrody sportowe za największą liczbę uzyskanych punktów w klasyfikacji na „najlepszego Ucznia- Sportowca’ w kategorii dziewcząt i chłopców;
 • 2 osoby otrzymały nagrody sportowe „ Złote Tablo”;
 • 3 osoby otrzymały nagrody sportowe „Srebrne Tablo”.

Najwyższe średnie wśród uczniów:

 • 5,75
 • 5,71
 • 5,58
 • 5,43

Średnie klas :

 • I miejsce    IV   – 4,96
 • II miejsce  Va   – 4,73
 • III miejsce   VIb – 4,67
 • IV miejsce   VIII – 4,66
 • V  miejsce   Vb   – 4,58
 • VI miejsce   VI a – 4,44
 • VII miejsce VI I – 4,36

Średni wynik szkoły : 4,64

Frekwencja szkoły: 94.43

Wszystkim, a w szczególności wyróżnionym gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności.

 

                                                                                        Z poważaniem:

                                                                                      Wiesława Palt

                                                                                            Dyrektor Szkoły