AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

 

od 1  do 7 czerwca 2020 r.  w szkole na wniosek rodziców dla wszystkich chętnych uczniów kl. IV-VII będą prowadzone konsultacje zgodnie z opracowanym planem. Na pierwsze spotkanie uczeń musi obowiązkowo przynieść oświadczenie, które znajduje się na stronie szkoły.

 

                                                                 Z poważaniem

                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                  Wiesława Palt

 

 

Oświadczenie rodzica lub ucznia po zakwalifikowaniu go na zajęcia prowadzone w szkole

Załącznik 1 do Zarządzenia  nr 10.05.2020 Dyrektora Szkoły

Załącznik 4 do Zarządzenia Dyrektora SzkołyPlan konsultacji kl.VIII