AktualnościLogo PSP w Łubnianach
  • Wyniki z próbnego egzaminu ósmoklasisty opracowane przez nauczycieli zostaną przesłane na indywidualne e-maile uczniów  do 8 kwietnia
  • Zasady oceniania zadań zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej Centralnej Komisji

 

Dyrektor  szkoły

Wiesława Palt