AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni Rodzice i Uczniowie kl. VIII

 

        Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.
W próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu czyli:

  • godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły,
  • samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów,
  • odpowiednie warunki pracy z arkuszem egzaminacyjnym w domu czyli oddzielny pokój,
  • zegar oraz kartkę do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  • sprzęt do odtwarzania płyt CD (odtwarzacz zapasowy na wypadek awarii oraz baterie na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej) i dobrym nagłośnieniem w pokoju, w którym uczeń będzie pisał egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • w pokoju nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
  • zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy
  • każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
  • dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zwracam się z prośbą do rodziców i uczniów o przekazanie informacji zwrotnej czy uczniowie będą uczestniczyć w próbnym egzaminie ósmoklasisty . Na informację oczekuję do godz.13.00 dn. 27.03.2020r. na adres e-mail :

                                 dyrektor@psplubniany.pl

 

                                                                          Wiesława Palt

                                                                          Dyrektor PSP w Łubnianach