Aktualności

Przed feriami, 6 lutego, odbył się w Byczynie Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”. W zmaganiach konkursowych wzięły udział uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach: Ewa Archacka i Amelia Sossna z klasy VII oraz Alicja Dorosz z klasy IV, które przygotowała do występów pani Jolanta Begińska, nauczycielka języka polskiego. Turniej od 25 lat cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży z województwa opolskiego, a organizowany jest z racji upamiętnienia Bitwy pod Byczyną, stoczonej 24 stycznia 1588 roku. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury w Byczynie, natomiast współorganizatorami Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Gmina Byczyna. Główne założenia turnieju to upowszechnianie twórczości poetów śląskich oraz utworów poetyckich nawiązujących tematyką do Śląska. Impreza przebiega w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Jury po wysłuchaniu 64 mówców postanowiło nagrodzić tylko nielicznych, w tym reprezentantkę szkoły z Łubnian, Ewę Archacką, która otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii szkół podstawowych klas VII-VIII. W szranki tej kategorii stanęło czternastu  recytatorów, z czego tylko czworo uczniów zostało laureatami. Ewa przedstawiła wiersz brzeskiej poetki Romany Więczaszek pt. „Gdy powiesz”.