Aktualności

Zespół Teatralny „Urwipołcie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, 25 stycznia zaprezentował się na scenie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, podczas XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Herody 2020”. Przegląd ma na celu pielęgnowanie oraz popularyzację bogatej obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Organizatorem imprezy jest Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Jury w składzie: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska z Katedry Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i mgr Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, po obejrzeniu 12 spektakli w kategorii zespołów dziecięcych ze szkół podstawowych, postanowiło przyznać pięć nagród. Wśród nich uznanie znaleźli reprezentanci Łubnian, otrzymując WYRÓŻNIENIE – jedno wśród dwóch przyznanych.

Grupa – pod kierunkiem pani Jolanty Begińskiej – podczas prezentacji przedstawiła scenkę kolędowania zgodną z wielowiekową tradycją, mówioną i śpiewaną po części gwarą. Fachowych porad w doborze repertuaru udzielał dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, pan Krystian Czech.