Aktualności

15 listopada 2019 r. odbył się Rajd Powstań Śląskich, którego organizatorami były: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu oraz Komisja SKKT przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Opolu. Patronatem honorowym rajd objął Wójt Gminy Łubniany a patronatem medialnym TVP3 Opole. Celami rajdu było  uczczenie  100-lecia Powstań Śląskich i patrona PSP Łubniany- imię Powstań Śląskich a także poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych i   przyrodniczych Opolszczyzny, uczczenie 65- lecia  Oddziału PTTK  Opole oraz integracja środowisk turystycznych i ruch na świeżym powietrzu.

Uczestnicy rajdu szli do mety w PSP w Łubnianach czterema trasami pieszymi, przemierzając leśnymi ścieżkami teren gminy Łubniany.

Najmłodsi czyli grupy przedszkolne, reprezentujące PP w Jełowej i PP w Łubnianach oraz klasy I – III z PSP w Łubnianach – łącznie 84 osoby – uczestniczyli w prelekcji przyrodniczej przy Studzionce. O przyrodzie opowiadał pan Adam Janicki – leśnik Nadleśnictwa Kup, który również  zagrał dzieciom na rogu myśliwskim w stroju Es. Wspomagali go w prelekcji panowie  Joachim Barczyk i Marcin Kurek z  Nadleśnictwa Turawa. Po pogadance przedszkolaki i uczniowie udali się na metę rajdu.

Drugą trasą przyprowadziła do Łubnian pani Bogusława Domino – Pawelec. Byli to uczniowie klasy III z PSP w Jełowej, razem 24 uczestników, którzy leśnymi ścieżkami przez Kosowce dotarli do naszej szkoły.

Trzecią trasę,  prowadzącą  z Brynicy do Łubnian wybrali uczniowie  PSP w Brynicy i klasy IV – VI  PSP w Łubnianach.  80 uczestników do Łubnian przyprowadzili pan Krzysztof Chaliński oraz pani Aleksandra Dzieja.

Najdłuższą trasą była ta prowadząca  od dworca PKP w Jełowej, obok pomnika poległych Powstańców przez Kosowce do szkoły. Prowadzili ją pani Urszula Metelska, pani Agata Cieśliczka, pan Helmut Starosta oraz pan Zbigniew Perdak. Trasę przeszli uczniowie opolskich szkół PSP nr 1, PSP nr 21, PSP nr 24, PSP nr 28 oraz najstarsi uczniowie z PSP w Łubnianach (łącznie 116 uczestników). Przy pomniku poległych w 1921 roku Powstańców Śląskich przedstawiciele każdej ze szkół zapalili znicze.

Łącznie w  rajdzie uczestniczyło 320 osób ( uczniów, opiekunów, obsługi).

Na mecie pan Stanisław Kowalewski potwierdzał przejście trasy w książeczkach OTP lub rozdawał  potwierdzenia.

Koordynacją działań na mecie rajdu, w PSP w Łubnianach, osobiście zajmowała się dyrektor szkoły pani Wiesława Palt. W szkole na uczestników czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez obsługę szkoły i  rodziców.  .

Po posiłku przedstawiciele drużyn  brali udział w konkursach rajdowych.

 

Poniżej podajemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych.

 

konkurs piosenki patriotycznej:

 • w kategorii przedszkola
  • I miejsce zajęła drużyna z PP w Łubnianach,
 • w kategorii klas I – III
  • drużynowo
   • I miejsce zajęła klasa II PSP w Łubnianach
   • II miejsce – PSP w Jełowej
   • III miejsce – klasa I  PSP w Łubnianach
  • indywidualnie klas I – III
   • I miejsce – Claudia Gaertner  – PSP w Łubnianach
   • II miejsce – Mateusz Poliwoda – PSP w Łubnianach
   • III miejsce – Lena Kansy – Budzicz – PSP w Łubnianach
  • w kategorii klas IV – VIII
   • I miejsce zespół wokalny PSP nr 28 w Opolu
   • II miejsce Zuzanna Jóźwiak i Maja Kresan – PSP 21 w Opolu
   • III miejsce Natalia Malorny i Karolina Witek – PSP w Łubnianach

 

konkurs historyczny drużynowy:

 • I miejsce –  PSP w Łubnianach
 • II miejsce – PSP nr 24 w Opolu
 • III miejsce – PSP nr 28 w Opolu

 

konkurs sportowy:

 • w kategorii przedszkola
  • I miejsce – PP w Jełowej
 • w kategorii klas I – III
  • indywidualnie klas I – III
   • I miejsce –  Michał Czech – PSP w Brynicy
   • II miejsce – Jakub Hejduk – PSP w Jełowej
   • III miejsce – Aneta Solga – PSP w Jełowej
  • W kategorii klas IV – VIII
   • I miejsce  – Dominik Jagosz – PSP w Łubnianach
   • II miejsce – Emil Jambor – PSP w Łubnianach
   • III miejsce Jan Lisoń  – PSP nr 28 w Opolu

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA RAJDU:

 • w kategorii przedszkola
  • I miejsce zajęło PP w Łubnianach
  • II miejsce PP w Jełowej
 • w kategorii klas I – III
  • I miejsce – PSP w Łubnianach
  • II miejsce – PSP w Jełowej
  • III miejsce – PSP w Brynicy
 • W kategorii klas IV – VIII
  • I miejsce  – PSP w Łubnianach
  • II miejsce – PSP nr 28 w Opolu
  • III miejsce – PSP nr 21 w Opolu

 

Podczas oczekiwania na wyniki konkursów nauczyciele  z PSP 28 pokazali  prezentację o powstaniach śląskich, uczestnicy rajdu mogli również zwiedzić  szkołę, zobaczyć dawne wyposażenie domowe  i szkolne w Izbie Regionalnej, po której oprowadzały uczennice klasy szóstej.

 

Zakończenie rajdu zaszczycił swoją obecnością Zastępca Wójta Gminy Łubniany pan  Mariusz Piestrak, który wspólnie z  panią Urszulą Metelską –  dyrektorem PSP nr 28 w Opolu oraz panią Wiesławą Palt dyrektorem PSP w Łubnianach wręczał nagrody zwycięzcom konkursów, którym gratulujemy zajętych miejsc.  Opiekunom grup, prowadzącym trasy i  obsłudze rajdu wręczono materiały promocyjne przygotowane przez Urząd Gminy w Łubnianach oraz  podziękowania.

Opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo –Turystycznych  PTTK  otrzymali dla członków swoich kół książeczki Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej
100 lecie Powstań Śląskich, które załatwił pan Jacek Ramus – wiceprezes OR PTTK ŚO.

Obserwując twarze uczestników, słuchając wypowiedzi uczniów i opiekunów można stwierdzić, że wszyscy byli zadowoleni, szczególnie że dopisała pogoda.

Na trasie oraz na mecie rajdu filmowała uczestników ekipa TVP3 Opole. Transmisję można obejrzeć na stronie:  https://opole.tvp.pl/45352866/rajd-dla-historii-uczniowie-szkol-podstawowych-upamietnili-powstancow-slaskich

 

Organizatorzy dziękują sponsorom oraz wszystkim, którzy się przyczynili do pomocy w organizacji  i przeprowadzeniu Rajdu.

 

Wiesława Palt – dyrektor PSP w Łubnianach;

Urszula Metelska – dyrektor PSP nr 28 w Opolu, przewodnicząca Komisji SKKT przy Oddziale PTTK w Opolu;

Bożena Morawska – Jednoróg – komandor rajdu

 

Zdjęcia z tras:

Już na mecie: