Aktualności

Pani Bożena Morawska – Jednoróg, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach,  6 listopada 2019 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie otrzymała wyróżnienie honorowe – tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.  Zostało ono  nadane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 23 osobom z całego kraju w  uznaniu szczególnych zasług w  systematycznej pracy edukacyjno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży mającej na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.  Wręczenia medalu dokonał prezes Zarządu Głównego PTTK – pan Jerzy Kapłon zwracając się do wyróżnionych słowami „Dziękujemy Wam za wiele lat wytężonej pracy społecznej …, dziękujemy i chcemy, abyście mieli przeświadczenie, że ta praca jest przez nas  doceniana”.  Wyróżnieni z rąk Ministra Edukacji Narodowej pana Dariusza Piontkowskiego  otrzymali również list gratulacyjny z wyrazami uznania za zaangażowanie  w  codzienną pracę dydaktyczno – wychowawczą, skuteczność w działaniu oraz liczne sukcesy odniesione w pracy z dziećmi i młodzieżą.  W uroczystości brał udział również Sekretarz Generalny ZG PTTK pan Adam Jędras. Ceremonię poprzedziło zwiedzanie gmachu MEN, a po zakończeniu uczestnicy odwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Pani Bożena Morawska – Jednoróg od 1990 roku prowadzi Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK nr 32  w PSP w Łubnianach. W trakcie rajdów i wycieczek uczniowie wielokrotnie zwiedzali z nią najpiękniejsze zakątki Opolszczyzny oraz Polski. Członkowie koła uczestniczyli w ponad 100 rajdach organizowanych przez Oddział PTTK w Opolu oraz jego komisje TP, SKKT oraz górską. W konkursach na mecie rajdów (krajoznawczych, na najpiękniejszy bukiet, piosenki, przyrodniczych, na przebranie itp.) zajmowali czołowe miejsca.  Posiadając  uprawnienia przodownika turystyki pieszej na całą Polskę wielokrotnie prowadziła trasy różnych  rajdów.  Jako przodownik TP  była kierownikiem  dwutygodniowej trasy  nr 1  XLVII Ogólnopolskiego Wysokwalifikowanego Rajdu Pieszego Opolszczyzna 2006 z Olesna do Głuchołaz.

Była pomysłodawczynią Rajdu „Spacerkiem za miasto”, który od 2002 roku jest cyklicznie organizowany przez różne  koła SKKT PTTK. Dwukrotnie rajd miał metę w PSP w Łubnianach (komandorem i  głównym organizatorem była pani Morawska – Jednoróg), uczestniczyło w nich każdorazowo  ponad 200 uczestników. W zeszłym roku szkolnym wspólnie z panią dyrektor Wiesławą Palt prowadziła projekt „Szkoła przyjazna turystyce” za który PSP w Łubnianach otrzymała Certyfikat z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty. W tym roku wspólnie wymyśliły Rajd Powstań Śląskich, w którym  w listopadzie uczestniczyło 320 uczestników. Pani Bożena dba o edukację ekologiczną  uczniów i mieszkańców gminy, organizując liczne zbiórki surowców wtórnych (najpierw złomu, szkła a aktualnie elektrośmieci i makulatury). Dodatkowo jej uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach przyrodniczych i ekologicznych organizowanych przez Stobrawski park Krajobrazowy.