Aktualności

W sobotę, 19 października uczennica klasy IV Alicja Dorosz, uczestnicząc w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Brzegu, została uhonorowana WYRÓŻNIENIEM. Tym sposobem zainaugurowała wytyczone na ten rok szkolny zadania w Kole Teatralno – Recytatorskim, prowadzonym w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach. Uczennica odniosła duży sukces, gdyż rozpoczyna dopiero swoją przygodę w krasomówstwie, a już zdana była na rywalizację nie tylko ze swoimi rówieśnikami, ale także z uczniami klas starszych, konkurs bowiem odbywał się tylko w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Organizacją eliminacji konkursowych, co roku, zajmuje się Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej przy wsparciu i patronacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Głównym celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższego regionu oraz rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia. Alicja przygotowywała się do występów pod kierunkiem nauczycielki, pani Jolanty Begińskiej.