Aktualności

Pierwszoklasiści  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu 14 października  2019r. odbyło się pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień, na którym oprócz nauczycieli, rodziców, pani dyrektor Wiesławy Palt byli zaproszeni goście: pan Paweł Wąsiak Wójt Gminy Łubniany, pani Beata Bort dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,  ks. proboszcz  Marek Terlecki oraz pani Małgorzata Wiench  przewodnicząca Rady Rodziców. Uczniowie klasy pierwszej przygotowani przez wychowawczynię panią Katarzynę Matyjaszczyk zaprezentowali swoje umiejętności w trakcie przedstawienia „ Porwanie Pani Dyrektor”. Uczennice klasy czwartej Alicja Dorosz, Ilona Twardawska, Lena Idczak i Hanna Piwowar razem z pierwszakami świetnie odegrali swoje role. Wspaniałym śpiewem zachwycił zebranych Mateusz Poliwoda. Wszyscy uczniowie klasy pierwszej pokazali, że mogą już zostać pasowani na uczniów. Po uroczystym ślubowaniu, pasowania dokonała Pani Dyrektor. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali słodkie łapki od klasy drugiej, zakładki do książek od klasy trzeciej, kosz słodyczy od Pana Wójta, dyplomy pasowania i odblaskowe koszulki. Po uroczystym pasowaniu nastąpiła część apelu związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali nagrody oraz listy gratulacyjne z rąk Pani Dyrektor. Krótki quiz o szkole przygotowali członkowie samorządu pod kierunkiem pani Aleksandry Dziei.  Po części oficjalnej nowo pasowani uczniowie, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

IMG_0129 OK

Wychowawca klasy pierwszej pani Katarzyna Matyjaszczyk dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości: rodzicom za przygotowanie poczęstunku, Pani Dyrektor za poprowadzenie uroczystości, Pani Jolancie Jamińskiej i Małgorzacie  Sygulce-Dunat za pomoc w wykonaniu dekoracji, obsłudze za przygotowanie sali, uczniom klasy czwartej za występy, uczniom klasy ósmej za pomoc w zawieszaniu dekoracji, Panu Norbertowi Dreierowi za nagłośnienie, Panu Dariuszowi Paltowi za wykonywanie zdjęć oraz przygotowanie Pocztu Sztandarowego.