Aktualności

3.10.2019 roku w ramach realizowanego projektu „Sztuczna Inteligencja I – programowanie     w szkołach OPOLSKIEGO NUTS-3” od roku szkolnego 2018/2019 p. S. Paściak odpowiedzialna ze strony Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przybyła do uczniów klas: drugiej i  trzeciej z robotami i tabletami. Rozpoczęło się 4-godzinne spotkanie robotyczne, które zostało zakończone segregacją śmieci. Dzieci na korytarzu szkolnym sterując robotami zbierały śmieci. Emocji nie brakowało. Robotyczne „Sprzątanie Świata 2019” i ochrona środowiska dotknęły dzieci z bliska.

Ogólne cele projektu są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  tj. wzmocnieniem cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Jednym z tych fundamentów jest stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa w tym nauczycieli i uczniów

Projekt „Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach OPOLSKIEGO NUTS-3” jest realizowany przez następujących nauczycieli: p. Dominikę Wróbel, p. Gabrielę Sygulkę i p. Norberta Dreiera.

I na razie postawmy tutaj Dot czyli kropkę. Spotkajmy się wśród zdjęć wykonanych przez p. Norberta Dreiera – nauczyciela informatyki w PSP w Łubnianach.