AktualnościLogo PSP w Łubnianach

nagroda

W dniu 16.10.2019 r. podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej mającej miejsce w Ośrodku Kultury w Namysłowie, nauczyciel p. Krzysztof Chaliński na wniosek P. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, a następnie Kuratorium Oświaty w Opolu został uhonorowany jedną z najwyższych nagród przyznawanych w oświacie – nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodę otrzymał z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty p. Michała Sieka.

Pan Krzysztof Chaliński jest w PSP Łubniany nauczycielem religii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczy również w szkole w Brynicy muzyki oraz plastyki. Od lat prowadzi kółko historyczne i naucza w obu szkołach chętnych gry na gitarze. Swoje zajęcia (prowadzone charytatywnie) z uczniami na kółkach zaczyna prawie każdego dnia godzinę przed lekcjami, zostając jeszcze dodatkowo po zakończeniu zajęć szkolnych. W tym czasie, oprócz prowadzonych kółek, przygotowuje uczniów do licznych konkursów. Jego uczniowie osiągają sukcesy nie tylko rangi wojewódzkiej, ale i krajowej na terenie całej Polski (np. w roku ubiegłym na finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” wyjechał razem z uczniem do Warszawy; z sukcesami rokrocznie wyjeżdżał na Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystycznej „Mini Nocnik” do Łęczycy; regularnie od sześciu lat z uczniami bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pozytywnych Wartości w Bieńkowicach – 100 km od Łubnian, zawsze wracając z miejscem w pierwszej trójce, a od siedmiu lat w Festiwalu Piosenki Turystycznej „Na Stobrawskim Zielonym Szlaku”).

Konkursów jest wiele, a wśród nich są i takie muzyczne, gdzie uczniów nie tylko trzeba przygotować, ale i wcześniej samemu napisać do utworu tekst i muzykę. Piosenki p. Chalińskiego rokrocznie od sześciu lat wydaje w śpiewniku LGD „Stobrawski Zielony Szlak”, a śpiewają je nie tylko jego uczniowie (w tym roku na przeglądzie w Namysłowie jego piosenka śpiewana przez obcy zespół zajęła 1 miejsce; jego uczniowie również byli wysoko – 2 i 3 miejsce w dwóch kategoriach). Kilka swoich piosenek p. Krzysztof wraz z uczniami nagrał w opolskim studio muzycznym, a następnie znalazły się one na płycie promującej stobrawski festiwal.

Oprócz tekstów piosenek pisze on również scenariusze przedstawień, a są one wystawiane na apelach i przeglądach teatralnych. Część z tychże scenariuszy – dotycząca świąt religijnych została wydana w jego książce pt. „Szkoła na deskach” przez krakowskie wydawnictwo „Rubikon”.

Dzięki jego zaangażowaniu jego uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki w nauce czy w przeglądach, ale i w konkursach kuratoryjnych. W ubiegłym roku miał laureatów na szczeblu wojewódzkim w kuratoryjnym konkursie historycznym oraz diecezjalnym konkursie religijnym „Żak”.

P. Krzysztof jest również zapalonym turystą. Z uczniami uczestniczy w rajdach organizowanych przez Opolski Oddział PTTK, a dodatkowo dzięki jego staraniu i wyjazdom z uczniami szkoła w Brynicy otrzymała w tym roku nadany przez Opolskiego Kuratora Oświaty tytuł „Szkoły Przyjaznej Turystyce”. Te osiągnięcia, a ponadto wiele innych miały wpływ na to, że w tym roku został doceniony przez Ministra Oświaty p. Dariusza Piontkowskiego.