Aktualności

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach podczas uroczystości podsumowującej Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, odebrali 17 czerwca nagrody za przedstawione prace konkursowe, powstałe pod opieką nauczycielek pani Jolanty Begińskiej oraz pani Bożeny Morawskiej-Jednoróg. W kategorii indywidualnej za prace literackie uczniowie klasy VII zdobyli: II miejsce Dawid Woś, III miejsce Waneessa Sowa oraz Iwo Garbowski.  Wyróżnienia w tej kategorii otrzymała Wiktoria Bacajewska i Oliwia Król oraz Agata Chyra z klasy VI. Wyróżnienie przypadło również Krzysztofowi Kisteli z klasy VII za pracę multimedialną.

Konkurs, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi do poznawania i opisywania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Komisja oceniając prace brała pod uwagę zawartość merytoryczną, poziom literacki, wyraz artystyczny oraz poziom techniczny prac, szczególnie w przypadku prac multimedialnych.

Tematem opowieści napisanych i zaprezentowanych przez łubniańskich uczniów były historie związane z życiem rodzinnym oraz walorami krajoznawczymi i faktami historycznymi swojego regionu.

Organizatorem konkursu na etapie wojewódzkim jest Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Śląska Opolskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.