Aktualności
„To już jest koniec”… roku szkolnego 2018/2019. Było bardzo radośnie ale nie obyło się także bez łez. Łez szczęścia a przede wszystkim łez wzruszenia.
Czas na krótkie podsumowanie w liczbach. Przyznano:
54 świadectwa z wyróżnieniem,
112 nagród książkowych,
32 Nagrody Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach (sukcesy wojewódzkie oraz średnia ocen w kl. IV – VI 5,3; w kl. VII – VIII 5,1)
25 stypendiów za wyniki w nauce (średnia z przedmiotów 5,2)
41 stypendiów sportowych (sukcesy na zawodach szczebla wojewódzkiego)
50 nagród w Klasyfikacji na Najlepszego Ucznia – Sportowca
2 Złote Tabla Sportowe (dla absolwentów)
3 Srebrne Tabla Sportowe (dla absolwentów)
2 jednorazowe stypendia Wójta Gminy Łubniany „Najlepszy z Najlepszych” (1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł. Nagroda za 3 miejsce (500 zł) powędrowała do innej szkoły).
Wielkie gratulacje dla wszystkich uczniów!!! ????
Mimo tylu wspaniałych wyników oraz nagród największe emocje i wzruszenie wzbudził pożegnalny występ uczniów kl. VIII. Kto nie był i nie słyszał niech żałuje. Ja zapamiętam ten występ na długie lata. Nie mówimy Wam żegnajcie tylko DO WIDZENIA!