Aktualności

Uczeń PSP Łubniany Iwo Garbowski przygotowywany przez p. Krzysztofa Chalińskiego wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. mjra Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Organizatorami konkursu byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. mjr. Mariana Porwita, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” oraz Muzeum Wojska Polskiego. Patronem, a jednocześnie współorganizatorem konkursu było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Patronat honorowy objęły: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka.

Iwo przechodząc etap szkolny zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, a ten odbył się w kuratorium w Opolu. Nasz uczeń okazał się najlepszym w województwie i jako jeden z dwóch reprezentował Opolszczyznę na etapie krajowym, a ten odbył się w dniach 06-08 czerwca 2019 r. w Warszawie. W stolicy zmagania testowe połączone ze zwiedzaniem muzeów związanych z żołnierzami i orężem polskim (a także uroczystym złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza w asyście wojska polskiego) trwały dwa dni. Trzeciego dnia w Pałacu Saskim odbyła się uroczysta gala z udziałem Mazowieckiej Kurator Oświaty oraz przedstawicieli władz rządu i wojska polskiego. Iwo Garbowski został laureatem. O randze tegoż konkursu świadczy nie tylko to, kto był jego organizatorem, ale także fakt, iż startowało w nim prawie 13 000 uczestników. Gratulujemy Iwo i życzymy wielu kolejnych sukcesów!