Bezpieczeństwo w szkole

Prosimy Szanownych Rodziców i Opiekunów o zapoznanie się z procedurami postępowania w przypadku zagrożenia: