*Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach*

*Opolska 51, 46-024 Łubniany*

**

Szanowna Dyrekcjo

Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) składamy wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków, a tym samym udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

*1.*które towarzystwo ubezpieczeniowe objęło ochroną uczniów/wychowanków na rok szkolny 2018/2019 i jaka jest składka za jedną osobę?

*2.*do kiedy przyjmowane są oferty na ubezpieczenie NNW uczniów/wychowanków na rok szkolny 2019/2020?

*3.*na jaki adres należy przesyłać oferty ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków pocztą elektroniczną, a na jaki tradycyjną pocztą?

Prosimy o przesłanie informacji, we wskazanym powyżej zakresie, pocztą elektroniczną na adres zapytanie@informacjepubliczne.pl <mailto:zapytanie@informacjepubliczne.pl>.

 

Odpowiedź dyrekcji:

                                                                                                                Łubniany, dn. 05.04.2019r.

 

PSPŁ.440.3.19

 

Sposób: udostepnienie informacji

e-mail: zapytanie @ informacjepubliczne.pl

W dniu 1 kwietnia 2019r. o godz. 9.44 na adres poczty elektronicznej psp.lubniany@lubniany.pl

do Publicznej  Szkoły Podstawowej skierowano „Wniosek w trybie art. 61 w związku z art.8 ust 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001(Dz.U.2001 Nr 112 poz. 1198 z póź.zm) w przedmiocie ubezpieczenia NNW uczniów wychowanków, uprzejmie informuję iż:

 

Ad.1 W roku szkolnym 2018/2019 rodzice indywidualnie podejmowali decyzję o ubezpieczeniu

dzieci. Umowa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży

szkolnej ma charakter dobrowolny.

 

Ad.2 Szkoła nie zbiera ofert, ponieważ rodzice dobrowolnie ubezpieczają w firmach przez siebie

wybranych.

 

Ad.3 Oferty można przesyłać na adres placówki lub pocztą elektroniczną.

Adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach

  1. Opolska51 46-024 Łubniany

e-mail: psp.lubniany@lubniany.pl

 

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                    Wiesława Palt