Aktualności

We wtorek, 19 marca odbyło się spotkanie autorskie dla klas VI – VIII z panią Ireną Botą, poetką, emerytowaną nauczycielką. Pani Irena przyjechała do Łubnian z Opola, na zaproszenie dyrektor szkoły, pani Wiesławy Palt oraz organizatorki imprezy pani Jolanty Begińskiej. Spotkanie rozpoczęło się występem artystycznym uczniów klasy ósmej, którzy przedstawili inscenizację opracowaną na podstawie utworów napisanych dla dzieci przez Małgorzatę Strzałkowską. Słowa poetyckie przeplatały się z piosenkami dziecięcymi, śpiewanymi chóralnie przez uczniów. Występ ogromnie podobał się, wywołując wielki aplauz wśród zebranych. Duży podziw wzbudziła młodzież klasy ósmej, świetnie i z humorem odgrywająca role małych dzieci. Po części artystycznej głos oddano zaproszonemu gościowi pani Irenie Bocie, która zapoznała słuchaczy ze swoją twórczością czytając wiele utworów poetyckich. Przedstawiła też historie związane z ich powstaniem. W międzyczasie na scenie występowały uczennice klasy szóstej i ósmej, recytując wiersze prezentowane na wielu konkursach recytatorskich. Widownia śpiewała rymowanki tematycznie nawiązujące do nauki języka polskiego. W ten sposób uczczono Święta Języka Polskiego, organizowane od kilkunastu lat w łubniańskiej szkole.