AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni państwo

Od 8 kwietnia do odwołania nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na liczny udział nauczycieli w strajku, jako Dyrektor nie będę w stanie zorganizować zastępstw a lekcje nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły, a przede wszystkim spowoduje przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo niewątpliwie należy chronić. Wykonując ciążące na mnie obowiązki jako Dyrektora szkoły, zobowiązana jestem wraz z nielicznymi nauczycielami nie przystępującymi do strajku zapewnić funkcję opiekuńczą nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do naszej szkoły. W obecnie rysującej się sytuacji wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym.

W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom naszej szkoły, zwracam się do Was Rodziców o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o zapewnieniu opieki w domu w czasie trwania strajku. Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygniecie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły.

Informuję również, że w porozumieniu z dyrektorem Łubniańskiego Ośrodka Kultury jest możliwość  z skorzystania z zajęć w Gminnej Bibliotece w Łubnianach w godz. od 8.00 do 20.00. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze od 7.00 do 16.30. O wszelkich zmianach zaistniałej sytuacji będą państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły, ogłoszeń, oraz za pośrednictwem Rady Rodziców lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

                                                                                               Dyrektor szkoły.