AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Łubniany,dn.25.04.2019r.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, informuje, że dn. 26.04.2019r. zajęcia odbywają się w klasach I-III zgodnie z planem. W klasach IV-VIII podtrzymana  jest akcja protestacyjna. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów w godz. 7.00-16.30

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 9/04/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w porozumieniu z zarządem Rady Rodziców odwołuję dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. dn. 29.04.2019r. i 30.04.2019r. wprowadzone do kalendarza roku szkolnego 2018/2019.

Informuję również, że od 29.04.2019r. akcja protestacyjna nauczycieli zostaje zawieszona i zajęcia dla kl. I-VIII odbywają się zgodnie z planem.

Dyrektor szkoły

Wiesława Palt