AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Łubniany, dn. 17.04.2019r.

Komunikat dyrektora

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach dbając o potrzebę  rodziców dzieci uczęszczających do szkoły (informacja telefoniczna od rodziców) organizuje zajęcia świetlicowe w czasie wiosennej przerwy świątecznej wynikającej z organizacji roku szkolnego:

18.04.2019r. – czwartek 7.00-15.00, oraz w porozumieniu z dyrektorem ŁOK opieka w godz. od 15.00 do 16.30 zapewniona jest przez pracowników ŁOK oraz Gminną Bibliotekę w Łubnianach. Proszę zainteresowanych rodziców o zapisanie dzieci na świetlicę  telefonicznie lub osobiście do dnia 18.04.2019r. do godz. 10.00 w celu ustalenia pracy świetlicy w piątek 19.04.2019r. oraz we wtorek 23.04.2019r.

 

Dyrektor  szkoły

Wiesława Palt